Prezydium Komitetu pełni funkcje Narodowego Komitetu do Spraw Międzynarodowej Unii Krystalografii (IUCr), m.in. rekomendując kandydatury polskich uczonych do prac w komisjach Unii. W trakcie obrad 26 Kongresu IUCr w Melbourne 2023, do prac w komisjach Unii w kadencji 2023-26 wybrani zostali następujący krystalografowie:

Commission on Aperiodic Crystals - R. Strzałka
Commission on Biological Macromolecules - M. Nowotny
Commission on Crystal Growth and Characterization of Materials - M. Leszczyński
Commission on Crystallographic Computing - M. Chodkiewicz (konsultant)
Commission on Crystallography in Art and Cultural Heritage - A. Rafalska-Łasocha (konsultant)
Commission on Electron Crystallography - M. Zubko
Commission on High Pressure - A. Katrusiak (konsultant)
Commission on Inorganic and Mineral Structures - A. Gągor (wiceprzewodnicząca)
Commission on Journals - P.M. Dominiak, A. Katrusiak, J. Lipkowski, K. Dziubek
Commission on Magnetic Structures - I. Sosnowska (konsultant)
Commission on NMR Crystallography and Related Methods - M. Dudek
Commission on Quantum Crystallography - P.M. Dominiak (przewodnicząca), K. Woźniak (konsultant)
Commission on Structural Chemistry - A. Białońska
Commission on Synchrotron and XFEL Radiation - M. Kozak
Commission on XAFS - A. Wolska