1powitanie dziekana

Powitanie uczestników Olimpiady przez Prodziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Roberta Wieczorka.

 

2konkurs

Olimpijczycy podczas dwugodzinnego testu w audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego - 22 VI 2016 r.

 

3uczestnicy z dyplomami

Ekipa Instytutu Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w składzie Marlena Środulska, Paulina Bury i Michał Reszke z dyplomami uczestnictwa w Olimpiadzie.

 

4najmlodszy

Najmłodszy uczestnik Olimpiady, Wojciech Jankowski, uczeń 1 klasy III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, otrzymuje specjalną nagrodę od prof. Mariusza Jaskólskiego z Komisji ds. Olipiady: książkę Bernharda Ruppa "Biomolecular crystallography" z dedykacją autora.

 sprawozdanie

 Prof. Edward Michalski, Przewodniczący Komisji ds. Olimpiady, rozpoczyna uroczystaść wręczenia nagród.

 

5 4nagroda

Laureat IV miejsca Radosław Porada z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie odbiera drukarkę HP od Marty Rucińskiej z firmy Bruker Polska.

 

6 3nagroda

Dr Marcus Winter - przedstawiciel Rigaku Oxford Diffraction wręcza iPada laureatce III nagrody Małgorzacie Jabłczyńskiej z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

7 1nagroda

Opiekunka laureatki I nagrody Aleksandry Gotner (Wydział Chemii UMCS w Lublinie), mgr Ilona Materek, odbiera gratulacje od Przewodniczącego Komitetu Krystalografii PAN, prof. Marka Wołcyrza.

 

8 1nagroda

Laureat I nagrody Adam Truchlewski z Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej z biletem do Japonii ufundowanym przez firmy Testchem i Rigaku. Po lewej stronie dr Keisuke Saito (Rigaku), po prawej dr Tadeusz Glenc (Testchem).

 

Laureaci lubelscy

Laureaci Olimpiady z UMCS z Lublina: laureatka I nagrody Aleksandra Gotner i laureat VIII nagrody Łukasz Markiewicz z dyplomami Olimpiady i MacBookiem.

 

9 zbiorowe

Laureaci Olimpiady ze sponsorami i organizatorami.

 

Autor zdjęć: Robert Paszkowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach - rpaszkowski [at] us.edu.pl. Autorką zdjęcia laureatów lubelskich jest prof. Anna Kozioł.