Poniżej publikujemy noty biograficzne zmarłych twórców polskiej krystalografii. Prosimy wszystkich chętnych o nadsyłanie artykułów upamiętniających osoby, które wniosły swój wkład do rozwoju krystalografii w Polsce.

 

Prof. dr hab. Józef Chojnacki (1913 - 1975)

Prof. dr hab. Tadeusz Głowiak (1935 - 2003)

Prof. dr hab. Zofia Kosturkiewicz (1928 - 2021)

Prof. dr hab. Janusz Leciejewicz (1928 - 2014)

Prof. dr hab. Kazimierz Łukaszewicz (1927 - 2016)

Prof. dr hab. inż. Józef Żmija (1932 - 2022)