W trakcie odbywającego się w dniach 21 - 23 września 2021 r. Jesiennego Spotkania Europejskiego Towarzystwa Badań Materiałowych (E-MRS Fall Meeting 2021) wręczono 5 młodym uczonym Dyplomy honorowe Komitetu Krystalografii PAN i organizatorów sesji poświęconych krystalografii za najlepsze prezentacje ustne i plakatowe.

Dyplomy otrzymali: Alexander Karg, Sushma Mishra, Krzysztof Morawiec, Manas Sharma i Robert M. Forrest.

 

emrs fall dyplomy 2021