Sekcje specjalistyczne

1. Sekcja krystalografii biologicznej i medycznej – przewodniczący: prof. dr hab. Grzegorz Bujacz
2. Sekcja krystalografii chemicznej i farmaceutycznej– przewodniczący: prof. dr hab. Michał Cyrański
3. Sekcja krystalografii fizycznej – przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Paszkowicz
4. Sekcja krystalografii w inżynierii materiałowej i technologii – przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Kaszkur
5. Sekcja teorii, metodyki i dydaktyki krystalografii – przewodnicząca: dr hab. Elżbieta Bartoszk-Adamska

 

Zespół doradczy przy Prezydium Komitetu

Dr hab. Elżbieta Bartoszak-Adamska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Prof. dr hab. Grzegorz Bujacz - Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Michał Cyrański - Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Zbigniew Kaszkur - Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
Prof. dr hab. Wojciech Paszkowicz - Instytut Fizyki PAN, Warszawa

 

Komisja do spraw Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej

Prof. dr hab. Jarosław Chojnacki - Politechnika Gdańska, przewodniczący
Dr hab. Edward Michalski - Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, wiceprzewodniczący
Dr hab. Andrzej Olczak - Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Katarzyna Stadnicka - Uniwersytet Jagielloński
Dr Daniel Tchoń - Uniwersytet Warszawski
Dr Vasyl Kinzhybalo - INTiBS PAN, Wrocław
Prof. dr hab. Marek Wołcyrz - INTiBS PAN, Wrocław