Prof. dr hab. Marek Wołcyrz - przewodniczący
Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak - zastępca przewodniczącego
Dr hab. Marek Daszkiewicz - sekretarz

Prezydium Komitetu pełni funkcję Narodowego Komitetu do spraw współpracy z Międzynarodową Unią Krystalografii (IUCr).