Prezydium Komitetu pełni funkcje Narodowego Komitetu do Spraw Międzynarodowej Unii Krystalografii (IUCr), m.in. rekomendując kandydatury polskich uczonych do prac w komisjach Unii. W trakcie obrad 25 Kongresu IUCr w Pradze 2021, do prac w komisjach Unii w kadencji 2021-23 wybrani zostali następujący krystalografowie:

Commission on Aperiodic Crystals - Radosław Strzałka
Commission on Biological Macromolecules - Marcin Nowotny
Commission on Crystal Growth and Characterization of Materials - Michał Leszczyński
Commission on Crystallographic Teaching - Edward Michalski (K)
Commission on Crystallography in Art and Cultural Heritage - Alicja Rafalska-Łasocha (K)
Commission on Electron Crystallography - Maciej Zubko
Commission on High Pressure - Kamil Dziubek (Przewodniczący), Andrzej Katrusiak
Commission on Inorganic and Mineral Structures - Anna Gągor
Commission on Journals - Paulina Dominiak (Acta Cryst A), Andrzej Katrusiak, Janusz Lipkowski (Acta Cryst B), Kamil Dziubek (Acta Cryst C)
Commission on Magnetic Structures - Wiesława Sikora (K)
Commission on Mathematical and Theoretical Crystallography - Kazimierz Stróż (K)
Commission on Neutron Scattering - Radosław Przenioslo
Commission on Quantum Crystallography - Paulina Dominiak (Przewodnicząca), Krzysztof Woźniak (K)
Commission on Structural Chemistry - Agata Bialońska (K)
Commission on Synchrotron and XFEL Radiation - Maciej Kozak
Commission on XAFS - Anna Wolska

(K) - oznacza status konsultanta komisji