Od 2017 roku Komitet Krystalografii przyznaje honorowe nagrody dla najlepszych prac krystalograficznych polskich autorów wykonanych w poprzednim roku.

Poniżej zebrane są prace wyróżnione jako najciekawsze w latach 2017 - 2021.