Międzynarodowe organizacje krystalograficzne

 

 

Wybrane krajowe towarzystwa naukowe

Polskie Towarzystwo Krystalograficzne

Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów

Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego

Polskie Towarzystwo Fizyczne

Polskie Towarzystwo Chemiczne

 

Wybrane zagraniczne towarzystwa naukowe

ACA - Amerykańskie Towarzystwo Krystalograficzne

AFC - Francuskie Towarzystwo Krystalograficzne

AIC - Włoskie Towarzystwo Krystalograficzne

BCA - Brytyjskie Towarzystwo Krystalograficzne

BCC - Belgijski Komitet Krystalografii

CSCA - Czeskie i Słowackie Towarzystwo Krystalograficzne

DGK - Niemieckie Towarzystwo Krystalograficzne

DGKK - Niemieckie Towarzystwo Wzrostu i Hodowli Kryształu

NVK - Holenderskie Towarzystwo Krystalograficzne

SCA - Stowarzyszenie Krystalografów Australijskich

SFMC - Francuskie Towarzystwo Mineralogii i Krystalografii

SSC - Szwajcarskie Towarzystwo Krystalograficzne

USNCC - Amerykański Komitet Krystalografii