Strona zawiera listę odnośników do znanych nam witryn krajowych laboratoriów krystalograficznych. Prosimy o zgłaszanie brakujących danych.

 

Gdańsk

 

Katowice

Zakład Krystalografii Instytutu Chemii UŚ w Katowicach
Instytut Fizyki UŚ w Katowicach 
Instytut Inżynierii Materiałowej UŚ w Katowicach
Instytut Chemii UŚ w Katowicach

Kraków

Zakład Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki UJ w Krakowie
Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki Instytutu Chemii UJ w Krakowie

Lublin

Zakład Krystalografii, Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Łódź

Zespół Rentgenografii Strukturalnej i Krystalochemii Instytutu Chemii Politechniki Łódzkiej

Opole

Katedra Krystalografii Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego

Poznań

Zakład Krystalografii na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu
Zakład Chemii Materiałów na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu
Zakład Biologii Strukturalnej Eukariontów Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Toruń

Zespół Krystalochemii i Biokrystalografii, Wydział Chemii, UMK w Toruniu

Warszawa

Laboratorium Badań Strukturalnych i Biochemicznych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Środowiskowe Laboratorium Badań Rentgenowskich i Elektronomikroskopowych Instytutu Fizyki PAN w Warszawie
Laboratorium Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

Wrocław

Oddział Badań Strukturalnych Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu
Zakład Krystalografii Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
Grupa Inżynierii Materiałów Zaawansowanych i Modelowania Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej