Komitet corocznie publikuje materiały naukowe Konwersatorium Krystalograficznego, które stanowią reprezentatywny przegląd prac wykonanych przez polskich krystalografów w danym roku.


47KK_-_okladka 48KK_-_okladka 49KK_-_okladka

50KK_-_okladka 51KK_-_okladka 52KK_-_okladka

53KK_-_okladka 54-okladka 55kk okladka

56KK okladka 57KK okladka 58KK2016okladka

59KK2017okladka 60KK2018book  61KK2019book

62KK2021okladka 63kk   okladka przod small  64KK okladka przod small

 

Elektroniczne wersje materiałów w wersji pdf można pobrać ze strony Konwersatorium.