Dr hab. Elżbieta Bartoszak-Adamska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Matthias Bochtler, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Grzegorz Bujacz, Politechnika Łódzka
Dr hab. inż. Anna Bujacz, Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Jarosław Chojnacki, Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. Michał Cyrański, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. inż. Marek Daszkiewicz, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
Dr hab. Paulina Maria Dominiak, Uniwersytet Warszawski
Dr Sebastian Glatt, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr Tadeusz Glenc, Testchem, Pszów
Prof. dr hab. inż. Marek Główka, Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Mariusz Jaskólski, członek rzeczywisty PAN, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
Prof. dr hab. Zbigniew Kaszkur, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Prof. dr hab. Andrzej Katrusiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Maciej Kozak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Anna Eugenia Kozioł, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Damian Kucharczyk, Rigaku Oxford Diffraction, Wrocław
Prof. dr hab. inż. Joachim Kusz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Krzysztof Lewiński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Janusz Lipkowski, członek rzeczywisty PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Tadeusz Lis, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Wiesław Łasocha, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Edward Michalski, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Dr hab. Andrzej Olczak, Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Bogdan Pałosz, Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Prof. dr hab. Wojciech Paszkowicz, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Prof. dr hab. Adam Pietraszko, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
Dr hab. Paweł Piszora, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Radosław Przeniosło, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Wojciech Rypniewski, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
Prof. dr hab. Marek Stankiewicz, Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie
Prof. dr hab. Danuta Stróż, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Kinga Suwińska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Andrzej Szytuła, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Katarzyna Ślepokura, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Ilona Turowska-Tyrk, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. Andrzej Wojtczak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf, Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Janusz Wolny, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Prof. dr hab. Marek Wołcyrz, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. inż. Janusz Piotr Zachara, Politechnika Warszawska

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Komisja Analizy Strukturalnej

 

Prof. dr hab. Maria Gdaniec

Zakład Krystalografii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań

Prof. dr hab. Marek Główka

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej

Prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz

Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Prof. dr hab. Zofia Kosturkiewicz

Zakład Krystalografii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań

Prof. dr hab. Anna Kozioł

Zakład Krystalografii, UMCS, Lublin

Dr Damian Kucharczyk

Agilent Technologies, Wrocław

Prof. dr hab. Janusz Lipkowski

Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa

Dr hab. Marcin Palusiak

Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Adam Pietraszko

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław

Prof. dr hab. Urszula Rychlewska

Zakład Krystalografii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań

Dr hab. Wojciech Wolf

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej

Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

 

Komisja Krystalografii Stosowanej

 

Prof. dr hab. Józef Garbarczyk

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Dr hab. Zbigniew Kaszkur

Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa

Prof. dr hab. Ryszard Kubiak

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław

Prof. dr hab. Eugeniusz Łągiewka

Instytut Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Dr hab. Lucjan Pająk

Instytut Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Dr hab. Danuta Stróż

Instytut Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Dr hab. Marek Wołcyrz

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław

 

 

Komisja Krystalografii Fizycznej

 

Prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski

Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Dr hab. Joachim Kusz

Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice

Prof. dr hab. Krystyna Ławniczak-Jabłońska

Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Dr hab. Wojciech Paszkowicz

Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Prof. dr hab. Radosław Przeniosło

Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Stanisław Rabiej

Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

 

Prof. dr hab. Wiesława Sikora

Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków

Prof. dr hab. Andrzej Szytuła

Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Prof. dr hab. Janusz Wolny

Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków

 

 

Komisja Wzrostu Kryształów

 

Prof. dr hab. Marek Berkowski

Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Prof. dr hab. Tadeusz Łukasiewicz

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa

Dr hab. Edward Michalski

Instytut Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa

Prof. dr hab. Ewa Talik

Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Dr hab. Jerzy Zieliński

Instytut Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa

Prof. dr hab. Józef Żmija

Instytut Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa

 

Komisja Krystalografii Białek

 

Dr hab. Matthias Bochtler

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komór­ko­wej w Warszawie

Prof. dr hab. Grzegorz Bujacz

Instytut Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej

Prof. dr hab. Mariusz Jaskólski

Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań oraz Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań

Prof. dr hab. Krzysztof Lewiński

Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Dr hab. Maciej Kozak

Zakład Fizyki Makromolekularnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Prof. dr hab. Wojciech Rypniewski

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań