4 OOK 2021 logo

 

Z okazji okrągłych rocznic ważnych dla krystalografii wydarzeń (rok 1912 - pierwszy eksperyment z dyfrakcją promieni rentgenowskich na kryształach, 1913 wykorzystanie promieni rentgenowskich przez W. H. i W. L. Braggów do określenia struktury kryształu, 1914 Nagroda Nobla z Fizyki dla Maxa von Laue) i ustanowienia przez ONZ roku 2014 Międzynarodowym Rokiem Krystalografii, Komitet Krystalografii PAN na posiedzeniu plenarnym w dniu 7 lipca 2012 r. postanowił organizować, począwszy od 2014 roku, cykliczną „Ogólnopolską Olimpiadę Krystalograficzną”. Organizację Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej Komitet Krystalografii PAN powierzył wybranej w tym celu Komisji ds. Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej. W latach 2014, 2016 i 2018 odbyły się trzy pierwsze edycje Olimpiady.

W IV Olimpiadzie Krystalograficznej 2021 mogą brać udział studenci studiów I i II stopnia uczelni znajdujących się na terenie Polski oraz uczniowie szkół średnich.

Olimpiada składa się z dwu etapów: etapu uczelnianego/szkolnego oraz ogólnopolskiego etapu finałowego.

Sposób wyłaniania reprezentacji przez szkoły średnie oraz wydziały lub instytuty wyższych uczelni na etapie uczelnianym jest sprawą wewnętrzną odpowiednich jednostek. Termin przesyłania zgłoszeń uczestników etapu finałowego na adres Komisji ds. Olimpiady: 15 maja 2021 r.

Czwarta edycja Olimpiady odbywa się w roku akademickim 2020/21, a finał zostanie rozegrany w czerwcu 2021 r. W zależności od rozwoju epidemi covid-19 planowane są dwie formy rozegrania finału: w trybie zdalnym, dwuetapowo w dniach 10 - 22 czerwca 2021 r. albo w trybie stacjonalnym 23 czerwca 2021 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani o trybie rozegrania finału do 30 maja 2021 r.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 24 czerwca 2021 r. o godz. 9:00 w ramach 62 Konwersatorium Krystalograficznego.

 

 OOK 2021 plakat 2

 

Dokumenty dotyczące przebiegu Olimpiady:

 

Kontakt:

Komisja ds. Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej

prof. dr hab. inż. Jarosław Chojnacki - przewodniczący
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
tel. 583472776, 583472088, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr hab. inż. Edward Michalski, prof. WAT - wiceprzewodniczący
Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa
tel. 261837113, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zaktualizowano: 22 III 2021 r.