Prezydium Komitetu pełni funkcje Narodowego Komitetu do Spraw Międzynarodowej Unii Krystalografii (IUCr), m.in. rekomendując kandydatury polskich uczonych do prac w komisjach Unii. W trakcie obrad 24 Kongresu IUCr w Hajdarabadzie 2017, do prac w komisjach Unii w kadencji 2017-20 wybrani zostali następujący krystalografowie:

 

Commission on Aperiodic Crystals – Janusz Wolny

Commission on Biological Macromolecules - Marcin Nowotny, Wojciech. Rypniewski

Commission on Quantum Crystallography - Paulina Dominiak

Commission on Crystal Growth and Characterization of Materials – Ewa Talik

Commission on Crystallographic Teaching – Edward Michalski (K)

Commission on Crystallography in Art and Cultural Heritage – Alicja Rafalska-Łasocha (K)

Commission on High Pressure – Kamil Dziubek, Andrzej Katrusiak (K)

Commission on Inorganic and Mineral Structures – Marek Wołcyrz

Commission on Journals – Andrzej Katrusiak, Janusz Lipkowski (Acta Cryst. B); Maciej Kubicki, Kamil Dziubek (Acta Cryst. C)

Commission on Magnetic Structures – Wiesława Sikora (K)

Commission on Neutron Scattering – Radosław Przeniosło

Commission on NMR Crystallography and Related Methods – Marek J. Potrzebowski

Commission on Powder Diffraction – Wojciech Paszkowicz (K)

Commission on Structural Chemistry – Agata Białońska (K)

Commission on Synchrotron and XFEL Radiation – Maciej Kozak

Commission on XAFS – Krystyna Ławniczak-Jabłońska

(K) - oznacza status konsultanta komisji