IYCr-belka

  

Urszula Rychlewska, Główny Koordynator IYCr2014, Sekretarz Komitetu Krystalografii PAN, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Maria Gdaniec, Przewodnicząca Komitetu Krystalografii PAN, http://www.komkryst.pan.pl/, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mariusz Jaskólski, Członek Korespondent PAN, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Maciej Kubicki, Przewodniczący Sekcji Krystalochemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego, http://www.ptchem.pl/, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Janusz Lipkowski, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego, Członek Zwyczajny PAN, http://ptkryst.org.pl/, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Alicja Rafalska-Łasocha, Członek Komisji "Krystalografia w Sztuce i Kulturze" Międzynarodowej Unii Krystalografii, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Marek Wołcyrz, Członek Komitetu Krystalografii PAN, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.