IYCr-belka

 

KIEDY

GDZIE

WYDARZENIE

8 IX - 30 XI 2014  Mysłowice

"ONI eksperymentują!” – popularyzacja wybranych zagadnień dziedzin przyrodniczych wśród dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z Mysłowic w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Krystalografii 2014

http://eksperymentatorzy.org/index.php/sukcesy/projekty/oni-eksperymentuja.html

10 X 2014

Szczecin

Wykład prof. Marii Gdaniec "Crystallography: Past, Present and Future"
International Congress of Young Chemists "YoungChem2014"

26 IX - 13 X 2014

Poznań, Collegium Chemicum, ul. Umultowska 89b

Wystawa "W niezwykłym świecie kryształów" z okazji Międzynarodowego Roku Krystalografii; składa się z 12 plansz typu roll-up.

26 IX 2014

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
sala A budynku WFiIS godz. 20:00

Referat popularno-naukowy mgr inż. Radosława Strzałki "Dlaczego krystalografia? 2014 - Międzynarodowy Rok Krystalografii"

23 IX 2014

Poznań, Sala Lubrańskiego, Kolegium Minus, UAM, godz. 15:00

Wykład Noblisty prof. Roberta Hubera "Structural biology and its translation into practice and business. My  experience"
plakat

14-18 IX 2014

Częstochowa

1. Wykład inauguracyjny prof. Mariusza Jaskólskiego "Macromolecular crystallography in the Year of Crystallography"
2. Sympozjum poświęcone osiągnięciom krystalochemii
zorganizowane w ramach zjazdu PTChem.

http://ptchem2014.czest.pl

połowa 2014 r.

 

Specjalny numer Wiadomości Chemicznych poświęcony krystalochemii
Zeszyt 5-6 (2014) Wiadomości Chemicznych w formacie pdf z Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej (14.6 MB)

1 - 5 VII 2014

Białystok

Workshop: Biocrystallography for the high-throughput era

The Workshop is addressed to PhD students, postdocs and young researchers, who are engaged in structural studies of proteins. The aim is to familiarize the participants with modern methods of biocrystallography as applied to structural studies of proteins and their complexes, including bioinformatics approaches. The Workshop will consist of hands-on practical sessions supported by lectures. All students are encourage to bring their own protein or diffraction data.
http://biocrystallography.org.pl

26-28 VI 2014

Wrocław

56 Konwersatorium Krystalograficzne, Sesja Naukowa i Warsztaty Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego
http://www.int.pan.wroc.pl/kk2014/

25 VI 2014

Wrocław

Finał krajowy I Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych
http://www.komkryst.pan.pl/index.php/en/olimpiada

15-20 VI 2014

Warszawa

12th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS 2014). W ramach Sympozjum specjalna sesja poświęcona kamieniom milowym w rozwoju krystalografii, nauki, której sukcesy bezpośrednio przekładają się na rozwój współczesnych źródeł synchrotronowych i laserów rentgenowskich. Informacje: https://indico.ncbj.gov.pl/indico/conferenceDisplay.py?confId=1

 14-15 VI 2014 Łuków, I Liceum Ogólnokształcące oraz Gimnazjum nr 2

II Łukowski Festiwal Nauki i Sztuki pod tytułem 'Nauka jak kryształ"

W ramach Festiwalu wygłoszone zostaną wykłądy związane z krystalografią (prof. dr hab. Kinga Suwińska). Przez nauczycieli Gimnazjum nr 2 oraz młodzież szkolną przygotowane zostały prezentacje chemiczne i fizyczne dla szkół podstawowych i gimnazjalnych "Kryształy w fizyce i chemii" oraz warsztaty "Kryształy i nie tylko..." (zapisy: tel. 25 797 2765)

Plakat Festiwalu (plik pdf)

23-24 V 2014

Łódź

Warsztaty krystalizacji biomolekuł. Co zawdzięczamy krystalografii? Wydział Biotechnologii i Nauki o Żywności Politechniki Łódzkiej.
Zgłoszenia: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Plakat Warsztatów (plik pdf)

14-17 V 2014

Kraków

5th  Conference:  X-ray and other techniques in investigations of the objects of cultural heritage. Informacje: http://www.chemia.uj.edu.pl/nauka-i-badania/konferencje/x-ray

14 IV 2014, godz. 10:00

Warszawa,
Aula Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, ul.  Żwirki i Wigury 101

Sympozjum "Polish Crystallography: Past, Present and Future" z udziałem Prezydent IUCr prof. Gautama Desiraju. 
http://crystal.chem.uw.edu.pl/iyocr2014.html

11 IV 2014

Poznań

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy w III Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jana Kantego w Poznaniu, do którego w latach 1887-1891 uczęszczał Max von Laue
http://lo3.edu.pl/Laue/

10 IV 2014

Łódź
Co każdy chemik zawdzięcza krystalografii? – dyskusja panelowa – moderator - prof. G. Mlostoń
Impreza w ramach XIV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi
http://www.festiwal.lodz.pl/index.php?option=com_terminarz1&Itemid=27
 

9 IV 2014

Łódź
1. Ciekawy świat krystalografii – wykład dr Małgorzaty Domagały

2. Niezwykły świat krystalografii - od kryształu do atomu – warsztaty - dr Małgorzata Domagała.
Imprezy w ramach XIV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi
http://www.festiwal.lodz.pl/index.php?option=com_terminarz1&Itemid=27

2 IV 2014

Poznań

Wykład prof.Urszuli Rychlewskiej "Chcesz zrozumieć zachowanie kryształów? - poznaj ich budowę" dla Koła Naukowego Geologów UAM
Plakat
 
 

IV - V 2014

Łódź

Warsztaty z krystalografii dla młodzieży szkolnej „Świat Krystalografii” na Wydziale Chemii UŁ w ramach akcji: „Uniwersytet Zawsze Otwarty”
 

15 III - 15 VI 2014

Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Ogólnopolski konkurs wzrostu kryształów dla młodzieży szkolnej http://if.us.edu.pl/index.php/pl/

22 i 29 I 2014
i w następnych miesiącach

Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie, Warszawa

Cykl spotkań dla gimnazjów i liceów "Środy z krystalografią"
http://muzeum-msc.pl/

20-21 I 2014

Paryż, siedziba UNESCO

Oficjalne otwarcie Międzynarodowego Roku Krystalografii
http://www.iycr2014.org/opening-ceremony

15 I - 28 II 2014

Wydział Chemii UJ, Kraków

Konkurs "Kryształy w życiu człowieka" skierowany do uczniów szkoł ponadpodstawowych i studentów, którzy przygotują oryginalną prezentację multimedialną, film wideo lub plakat na temat roli substancji o budowie krystalicznej w życiu i otoczeniu człowieka (np. w medycynie, farmacji, elektronice, jubilerstwie, itd.). Odbiorcami tych dzieł mogą być dzieci, młodzież, studenci lub ogół społeczeństwa. Informacje o konkursie dostępne są pod adresem: www2.chemia.uj.edu.pl/konkurs_krysztaly
 
 

14 I 2014, godz. 18:00

Sala Kameralna CK Zamek, ul. Św. Marcin 80/82,  Poznań

Wykład prof. UAM dr hab. Macieja Kubickiego z Wydziału Chemii UAM „Czy można zobaczyć cząsteczkę i po co ją oglądać” w ramach cyklu UNIWERSYTECKIE WYKŁADY NA ZAMKU

12 XII 2013, godz. 14:00

Internet

Wirtualna konferencja prasowa: What crystallography can do for you.
http://iycr2014.org/about/webinar

23 i 26 XI 2013

Poznań

Wykład prof. Urszuli Rychlewskiej O krystalografii inaczej dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w UAM i na Politechnice Poznańskiej,

27 X 2013

Jeziory k. Poznania

Wykład prof. Marii Gdaniec Rok 2014 Międzynarodowym Rokiem Krystalografii podczas XII Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Koła Chemików UAM

 

Wszystkich organizatorów krajowych imprez związanych z IYCr2014 prosimy o informacje skierowane do Głównego Koordynatora - Sekretarza Komitetu Krystalografii (kontakt).

Propozycje i uwagi dotyczące IYCr2014 prosimy nadsyłać także do Komitetu Koordynacyjnego Roku w Polsce (kontakt).