IYCr-belka 

Rok 2014 został ogłoszony przez ONZ Rokiem Krystalografii (IYCr2014). Obchodom międzynarodowym patronuje UNESCO oraz Międzynarodowa Unia Krystalografii (IUCr), a w Polsce odbywają się one pod egidą Komitetu Krystalografii PAN, Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego oraz Polskiego Towarzystwo Chemicznego.

 

iycr2014

por. rezolucja ONZ

Celem obchodów jest propagowanie wiedzy o krystalografii, jej narzędziach, obiektach badań i odkryciach, szczególnie tych, które przyczyniły się do rozwoju nauki i przemysłu. Pragniemy uświadomić jak najszerszemu gronu odbiorców jak ważną rolę pełni krystalografia w fizyce, chemii, biologii, medycynie i farmacji, naukach o żywności, ekologii, technologii oraz w sztuce. 

Lata 2012-2014 wiążą się ze stuletnimi rocznicami najważniejszych dla rozwoju krystalografii odkryć naukowych. Chociaż początki krystalografii sięgają wieku XVI, to dopiero przełomowe odkrycie dyfrakcji promieni rentgenowskich na kryształach przez Maxa von Laue w 1912 r. oraz wykazanie w 1913 r. przez Williama Henry'ego Bragga i Williama Lawrence'a Bragga, że zjawisko to może być użyte do określenia położeń atomów w kryształach, zapoczątkowało burzliwy rozwój współczesnej krystalografii. Kolejno, w latach 1914 i 1915, odkrycia te uhonorowane zostały Nagrodami Nobla. W roku 2014 minie również 50. rocznica uzyskania Nagrody Nobla przez Dorothy C. Hodgkin za wyjaśnienie - w oparciu o badania rentgenograficzne - struktury związków o podstawowym znaczeniu w biochemii, a w szczególności określenie struktury witaminy B12.

Rola polskich krystalografów na arenie międzynarodowej jest znacząca. Polacy uczestniczą w różnych komisjach działających w ramach IUCr. Prężna i liczna jest również polska diaspora krystalograficzna. Spośród polskich krystalografów największą sławę międzynarodową uzyskał prof. Jan Czochralski, odkrywca znanej na całym świecie metody wytwarzania monokryształów ze stopów, uznawany za ojca współczesnej elektroniki.

konkurs krysztaly

  
  olipiada logo male    

konkurs wzrost

Konkurs "Kryształy w życiu człowieka"

I Ogólnopolska Olimpiada
Krystalograficzna

Ogólnopolski konkurs wzrostu kryształów dla młodzieży

 

 Polskie Kalendarium Międzynarodowego Roku Krystalografii - 2014

IYCr2014 - strona Międzynarodowej Unii Krystalograficznej (IUCr)