Strona zawiera listę odnośników do znanych nam witryn krajowych laboratoriów krystalograficznych. Prosimy o zgłaszanie brakujących danych.

 

Katowice

Zakład Krystalografii Instytutu Chemii UŚ w Katowicach
Zakład Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki UŚ w Katowicach
Zakład Fizyki Kryształów Instytutu Fizyki UŚ w Katowicach
Zakład Krystalografii Instytutu Nauki o Materiałach Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ w Katowicach
Instytut Nauki o Materiałach Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ w Katowicach

Kraków

Zakład Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki UJ w Krakowie
Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki Instytutu Chemii UJ w Krakowie
Pracownia Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej Środowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych UJ w Krakowie

Lublin

Zakład Krystalografii, Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Łódź

Zespół Rentgenografii Strukturalnej i Krystalochemii Instytutu Chemii Politechniki Łódzkiej

Opole

Katedra Krystalografii Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego

Poznań

Zakład Krystalografii na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu
Zakład Chemii Materiałów na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu
Zakład Fizyki Kryształów Instytutu Fizyki UAM w Poznaniu
Zakład Krystalografii Centrum Badań Biokrystalograficznych IChB PAN w Poznaniu

Toruń

Pracownia Krystalochemii UMK w Toruniu

Warszawa

Laboratorium Badań Strukturalnych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Centralne Laboratorium Badań Rentgenowskich i Elektronomikroskopowych Instytutu Fizyki PAN w Warszawie
Specjalistyczne Laboratorium Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie
Specjalistyczne Laboratorium Rentgenowskiej Dyfraktometrii Proszkowej i Spektrometrii Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

Wrocław

Oddział Badań Strukturalnych Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu
Zakład Krystalografii Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
Zespół Krystalografii Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
Zespół Rentgenografii Strukturalnej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej