Komitet wydaje corocznie materiały naukowe ogólnopolskich Konwersatoriów Krystalograficznych stanowiące reprezentatywny przegląd prac naukowych polskich krystalografów w danym roku.


47KK_-_okladka 48KK_-_okladka 49KK_-_okladka

50KK_-_okladka 51KK_-_okladka 52KK_-_okladka

53KK_-_okladka 54-okladka 55kk okladka

56KK okladka 57KK okladka 58KK2016okladka

59KK2017okladka 60KK2018book  61KK2019book

 

Elektroniczne wersje materiałów w wersji pdf można pobrać ze strony Konwersatorium.

 

Inne publikacje wydane pod auspicjami Komitetu w ostatnich latach:

  • Słownik terminów krystalograficznych (angielsko-polski) pod red. Marka Główki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003.
  • Zofia Kosturkiewicz, Dzieje krystalografii polskiej, Wydawnictwo UAM, Poznań, 2005.