kk8

 

Prof. dr hab. Marek Wołcyrz
Przewodniczący Komitetu

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
ul. Okólna 2
50-422 Wrocław


tel. 71 3954146
mw mail 

 

Prof. dr hab. Ilona Turowska-Tyrk
Sekretarz Komitetu

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

tel. 71 3204058
e-mail:itt mail