kk8

 4 OOK 2021 logo

 

 JPGCM2020Logo

Komitet Krystalografii był współorganizatorem
Wspólnej Polsko-Niemieckiej Konferencji Krystalograficznej 2020