Kadencja 2016 - 2020

 

Sekcja Analizy Strukturalnej

Prof. dr hab. Leszek Zbigniew Ciunik, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Michał Cyrański, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. Maria Gdaniec, Wydział Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu - przewodnicząca sekcji
Prof. dr hab. Marek Główka, Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej
Prof. dr hab. Anna Kozioł, Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Damian Kucharczyk, Rigaku Oxford Diffraction Wrocław
Prof. dr hab. Janusz Lipkowski, członek rzeczywisty PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Tadeusz Lis, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Adam Pietraszko, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu
Prof. dr hab. Urszula Rychlewska, Wydział Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Ilona Turowska – Tyrk, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Wojciech Wolf, Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej
Prof. dr hab. Marek Wołcyrz, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Sekcja Krystalografii Stosowanej

Prof. dr hab. Józef Garbarczyk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
Dr hab. Tomasz Goryczka, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Dr hab. Małgorzata Karolus, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Dr hab. Zbigniew Kaszkur, Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie
Prof. dr hab. Eugeniusz Łągiewka, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Dr hab. inż. Stanisław Rabiej, Wydział Inzynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Prof. dr hab. Danuta Stróż, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - przewodnicząca sekcji

Sekcja Krystalografii Fizycznej

Prof. dr hab. Joachim Kusz, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Prof. dr hab. Wiesław Łasocha, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Prof. dr hab. Wojciech Paszkowicz, Instytut Fizyki PAN w Warszawie
Prof. dr hab. Radosław Przeniosło, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego - przewodniczący sekcji
Prof. dr hab. Wiesława Sikora, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Prof. dr hab. Andrzej Szytuła, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Dr hab. inż. Agnieszka Witkowska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
Prof. dr hab. Janusz Wolny, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dr Paweł Zajdel, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Sekcja Wzrostu Kryształów

Prof. dr hab. Marek Berkowski, Instytut Fizyki PAN w Warszawie
Dr hab. Włodzimierz Bogdanowicz, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Dr hab. inż. Edward Michalski, Wydział Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
Dr hab. Dorota Pawlak, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie
Dr hab. inż. Jerzy Zieliński, Wydział Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Józef Żmija, Wydział Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie - przewodniczący sekcji

Sekcja Krystalografii Białek

Prof. dr hab. Mathias Bochtler, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Grzegorz Bujacz, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej - przewodniczący sekcji
Prof. dr hab. Mariusz Jaskólski, członek korespondent PAN, Wydział Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
Prof. dr hab. Maciej Kozak, Wydział Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Krzysztof Lewiński, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Dr Elżbieta Nowak, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Prof. dr hab. Wojciech Rypniewski, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

_________________________________________________________________________________________

 

Komitet powołał Komisję ds. Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej w skład której wchodzą członkowie Komitetu oraz osoby spoza jego składu:

  • Prof. dr hab. Mariusz Jaskólski - Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań oraz Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań
  • Prof. dr hab. Anna Kozioł - Zakład Krystalografii, UMCS, Lublin
  • Dr hab. Edward Michalski - Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, przewodniczący
  • Prof. dr hab. Radosław Przeniosło - Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Warszawski
  • Prof. dr hab. Danuta Stróż - Instytut Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski, Katowice
  • Dr hab. Jarosław Chojnacki - Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
  • Dr Andrzej Olczak - Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka 

 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Komisja Analizy Strukturalnej

 

Prof. dr hab. Maria Gdaniec

Zakład Krystalografii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań

Prof. dr hab. Marek Główka

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej

Prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz

Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Prof. dr hab. Zofia Kosturkiewicz

Zakład Krystalografii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań

Prof. dr hab. Anna Kozioł

Zakład Krystalografii, UMCS, Lublin

Dr Damian Kucharczyk

Agilent Technologies, Wrocław

Prof. dr hab. Janusz Lipkowski

Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa

Dr hab. Marcin Palusiak

Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Adam Pietraszko

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław

Prof. dr hab. Urszula Rychlewska

Zakład Krystalografii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań

Dr hab. Wojciech Wolf

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej

Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

 

Komisja Krystalografii Stosowanej

 

Prof. dr hab. Józef Garbarczyk

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Dr hab. Zbigniew Kaszkur

Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa

Prof. dr hab. Ryszard Kubiak

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław

Prof. dr hab. Eugeniusz Łągiewka

Instytut Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Dr hab. Lucjan Pająk

Instytut Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Dr hab. Danuta Stróż

Instytut Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Dr hab. Marek Wołcyrz

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław

 

 

Komisja Krystalografii Fizycznej

 

Prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski

Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Dr hab. Joachim Kusz

Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice

Prof. dr hab. Krystyna Ławniczak-Jabłońska

Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Dr hab. Wojciech Paszkowicz

Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Prof. dr hab. Radosław Przeniosło

Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Stanisław Rabiej

Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

 

Prof. dr hab. Wiesława Sikora

Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków

Prof. dr hab. Andrzej Szytuła

Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Prof. dr hab. Janusz Wolny

Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków

 

 

Komisja Wzrostu Kryształów

 

Prof. dr hab. Marek Berkowski

Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Prof. dr hab. Tadeusz Łukasiewicz

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa

Dr hab. Edward Michalski

Instytut Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa

Prof. dr hab. Ewa Talik

Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Dr hab. Jerzy Zieliński

Instytut Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa

Prof. dr hab. Józef Żmija

Instytut Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa

 

Komisja Krystalografii Białek

 

Dr hab. Matthias Bochtler

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komór­ko­wej w Warszawie

Prof. dr hab. Grzegorz Bujacz

Instytut Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej

Prof. dr hab. Mariusz Jaskólski

Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań oraz Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań

Prof. dr hab. Krzysztof Lewiński

Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Dr hab. Maciej Kozak

Zakład Fizyki Makromolekularnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Prof. dr hab. Wojciech Rypniewski

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań