Sekcje specjalistyczne.

1. Sekcja krystalografii biologicznej i medycznej – przewodniczący: prof. dr hab. Grzegorz Bujacz

2. Sekcja krystalografii chemicznej i farmaceutycznej – przewodniczący: prof. dr hab. Michał Cyrański

3. Sekcja krystalografii fizycznej – przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Paszkowicz

4. Sekcja krystalografii w inżynierii materiałowej i technologii – przewodniczący: dr hab. Zbigniew Kaszkur

5. Sekcja teorii, metodyki i dydaktyki krystalografii – przewodnicząca: dr hab. Elżbieta Bartoszk-Adamska

 

Zespół doradczy przy Prezydium Komitetu

Dr hab. Elżbieta Bartoszak-Adamska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Prof. dr hab. Grzegorz Bujacz
- Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Michał Cyrański - Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Zbigniew Kaszkur - Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
Prof. dr hab. Wojciech Paszkowicz
- Instytut Fizyki PAN, Warszawa

 

Komisja ds. Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej

Prof. dr hab. Jarosław Chojnacki – Politechnika Gdańska, przewodniczący
Dr hab. Edward Michalski - Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, wiceprzewodniczący
Dr hab. Andrzej Olczak – Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Katarzyna Stadnicka – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Mgr Daniel Tchoń – Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Marek Wołcyrz – Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych  PAN, Wrocław