Komitet składa się z 5 sekcji specjalistycznych.

Sekcja Analizy Strukturalnej – przewodniczący: prof. dr hab. Michał Cyrański
Sekcja Krystalografii Stosowanej – przewodniczący: dr hab. Zbigniew Kaszkur
Sekcja Krystalografii Fizycznej
– przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Paszkowicz
Sekcja Wzrostu Kryształów
– przewodniczący: vacat
Sekcja Krystalografii Białek
– przewodniczący: prof. dr hab. Grzegorz Bujacz

Komitet powołuje Komisję ds. Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej.

 

Na zebraniu plenarnym 26 czerwca 2020 r. Komitet zmienił swoją strukturę powołując następujące sekcje:

1. Sekcja krystalografii biologicznej i medycznej

2. Sekcja krystalografii chemicznej i farmaceutycznej

3. Sekcja krystalografii fizycznej

4. Sekcja krystalografii w inżynierii materiałowej i technologii

5. Sekcja teorii, metodyki i dydaktyki krystalografii

Zmiany wejdą w życie po ich zatwierdzeniu przez Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk nadzorującego pracę Wydziału III PAN.