Kadencja 2016 - 2020

Prof. dr hab. Marek Wołcyrz - przewodniczący
Prof. dr hab. Marek Główka - zastępca przewodniczącego
Prof. dr hab. Ilona Turowska-Tyrk - sekretarz
Prof. dr hab. Grzegorz Bujacz
Prof. dr hab. Maria Gdaniec
Prof. dr hab. Radosław Przeniosło
Prof. dr hab. Danuta Stróż
Prof. dr hab. Józef Żmija

Prezydium Komitetu pełni także funkcje Narodowego Komitetu do spraw Międzynarodowej Unii Krystalografii (IUCr).
The Presidium of the Committee also performs the functions of the National Committee for the International Union of Crystallography (IUCr).