Kadencja 2020 - 2023

 

Prof. dr hab. Marek Wołcyrz - przewodniczący
Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak - zastępca przewodniczącego
Dr hab. Marek Daszkiewicz - sekretarz
Prof. dr hab. Grzegorz Bujacz
Prof. dr hab. Michał Cyrański
Dr hab. Zbigniew Kaszkur
Prof. dr hab. Wojciech Paszkowicz

Prezydium Komitetu pełni także funkcje Narodowego Komitetu do spraw Międzynarodowej Unii Krystalografii (IUCr).
The Presidium of the Committee also performs the functions of the National Committee for the International Union of Crystallography (IUCr).