Kadencja 2020 - 2023

Prof. dr hab. Marek Wołcyrz - przewodniczący
Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak - zastępca przewodniczącego
Dr hab. Marek Daszkiewicz - sekretarz

Prezydium Komitetu pełni funkcje Narodowego Komitetu do spraw Międzynarodowej Unii Krystalografii (IUCr).
The Presidium of the Committee performs the functions of the National Committee for the International Union of Crystallography (IUCr).