kk8

 

 

Wybory logo

Kadencja 2020-23. Link do strony wyborczej.
Wybory rozpoczynają się 12 XI 2019 r.

 

 JPGCM2020Logo

Komitet Krystalografii jest współorganizatorem
Wspólnej Polsko-Niemieckiej Konferencji Krystalograficznej 2020