kk8

 

 JPGCM2020Logo

Komitet Krystalografii jest współorganizatorem
Wspólnej Polsko-Niemieckiej Konferencji Krystalograficznej 2020