kk8

 

 

 JPGCM2020Logo

Komitet Krystalografii był współorganizatorem
Wspólnej Polsko-Niemieckiej Konferencji Krystalograficznej 2020